Меню
Количка
🌟 БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА над 35лв. 🌟

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ


ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА


Уважаеми клиенти,

Моля, прочетете Общите условия за покупко-продажба, преди да използвате онлайн магазина

Настоящият сайт (Търговецът) е еротичен онлайн магазин и е предназначен само за лица, навършили 18 години. С използването на сайта Вие декларирате, че сте навършили 18 години.

Със зареждането на изградените хипер-връзки Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.


Онлайн магазинът има право по всяко време да променя публикуваните в сайта материали, услуги и цени. Някоя от информацията публикувана в този сайт е възможно да се отнася до продукти или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти. Всички цени в сайта са с включено ДДС.


ЗА НАС

Съгласно ЗЗП ние сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

Онлайн магазинът е собственост на Боржу Ел ООД, със седалище гр. София, ул. Ворино 52, ет. 4. ЕИК: 201900969, ДДС номер: BG201900969
Адрес, на който се упражнява дейността - гр. София, бул. Гоце Делчев 113


СТОКИ, ЦЕНИ на СТОКИТЕ.

Цените на стоките, обявени в интернет сайта са валидни само за покупка чрез електронния магазин www.sexstoki.com

Стоките, налични в сайта е възможно да не са налични в търговският обект на Секс Шоп SexStoki

Цените на стоките са посочени в лева с включено ДДС. Стойността на транспортните разходи, свързани с доставката на стоката не е включена в цената на стоките. 

Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката.

www.sexstoki.com запазва правото да променя, по всяко време, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт. 


ДОСТАВКА, ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ И ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ

Доставката на поръчаните от Вас стоки се извършва на цялата територия на Република България. Сроковете на доставки зависят от графика за разнос на куриерската фирма, с която работим. За повече информация се свържете с нас на посочените координати за контакти.


Транспортните разходи за поръчки със стойност под 35лв. са съответно както следва:  Доставките до офис на Еконт се извършват с фиксирана стойност на цена 3лв. за сметка на клиента (купувача). Доставките до адрес се извършват с фиксирана стойност на цена 5лв. за сметка на клиента (купувача).
Транспортните разходи за поръчки със стойност над 35лв. са за сметка на търговеца (продавача). Повече за цените можете да научите в раздел Доставка.


Връщането или замяна на стоки, закупени от Онлайн магазина може да бъде направено от Вас в рамките на 14 дни. Продуктите, които искате да върнете не бива да са били разопаковани, използвани или със странични миризми. От хигиенна гледна точка такива продукти не могат да бъдат връщани или заменяни. При връщане или замяна Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Ако желаете да върнете или замените продукт свържете се с нас. Имайте предвид, че не се приемат обратни пратки с наложен платеж. Вашата сума се възстановява по банков път или чрез паричен превод чрез куриерската фирма, след като се установи, че продуктът подлежи на връщане и е в първоначалния си търговски вид*. Замяната на стоки, също се осъществява след като се установи, че върнатата от вас стока е в първоначалния си търговски вид*.

*Първоначален търговски вид - стоката да не е ползвана или изпробвана, да няма странични миризми по нея, без нарушена цялост на опаковката.


ОТКАЗ ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРАТКА

Потребителят има право да се откаже от договора и върне стоката в рамките на 14 календарни дни, считани от момента на получаване на стоката, който е упоменат в документацията на куриерската компания, с която работи Боржу Ел ООД. Стоките не трябва да имат нарушен търговски вид: да не липсват опаковки. При отказ, моля свържете се с нас по удобен за вас начин на имейл или на тел. 0877641319.
Боржу Ел ООД се задължава да възстанови на потребителя пълната покупна стойност на стоките не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор съгласно ЗЗП чл. 50.
Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние може да намерите ТУК.


ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

Търговската гаранция на настоящият онлайн магазин се предоставя от Боржу Ел ООД. Предявяване на рекламации може да направите на всички посочени контакти на компанията. Срокът на търговската гаранция е 24 месеца (законова гаранция). Търговската гаранция обхваща територията на Република България и/или други държави в случаите, когато това е изрично упоменато в описанието или гаранционната карта на модела. За начална дата на търговската гаранция се счита предоставен фискален бон и/или фактура, удостоверяващи договора за продажба.
Търговската гаранция не влияе на правата на потребителите, произлизащи от ЗЗП: (чл. 112-115):
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителяза решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

На основание чл. 50 ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока.Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери. Потребителят да е предоставил на Боржъ Ел ООД покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка.
Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние може да намерите ТУК.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Боржу Ел ООД не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Боржу Ел ООД за решението си да се откаже от договора. До момента на предаването на стоката от потребителя на Боржу Ел ООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

Гаранционните условия важат на територията на България с изключение на случаите, в които е изрично упоменато, че продуктът притежава международна гаранция и нейния период на давност.
Рекламацията се предявява пред служител на Боржу Ел ООД или пред упълномощено от него лице.Рекламации относно закупени от Боржу Ел ООД стоки се приемат, ако те са направени своевременно, като фирмата се ангажира с вписването им в съответния регистър според член 127, ал. 2 от ЗЗП.


Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС


ДРУГИ СИТУАЦИИ:

При връщане на стока без дефект Вие следва да заплатите транспортните разходи по връщането на пратката.

При връщане на стока с дефект продуктът се инспектира дали има реален дефект или купувачът не е използвал продуктът правилно.

При реално съществуващ дефект се връща цялата сума на купувача, както и транспортните разходи по връщането са за сметка на търговеца.

При установяване, че няма наличен дефект и стоката е изправна, купувачът следва да заплати транспортните разходи по връщането. От своя страна търговецът връща на купувача сумата.

Изтощени батерии НЕ се считат за дефект!

При установяване на дефект или несъответствие на поръчания от Вас продукт незабавно се свържете с нас на посочените данни за контакт. За предявяване на рекламация е необходимо да пазите вашата касова бележка или фактура.


Поради политиката ни за дискретност Вие няма да имате опция да прегледате стоката пред куриера. Ако желаете да прегледате пратката пред куриер преди да я заплатите, свържете се с нас или напишете това ваше желание в полето за допълнителна информация, когато правите поръчката.


ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

За да се изпълни вашата поръчка и да се извърши доставка Вие трябва да дадете валиден телефонен номер и адрес. Всички поръчки, направени в онлайн магазина се потвърждават по телефона от наш служител. Ако предоставеният от Вас телефонен номер е невалиден или никой не отговаря на него, поръчката Ви няма да бъде обработена и няма да бъде доставена.

Онлайн магазинът НЕ носи отговорност за забавени пратки по вина на куриера.

Онлайн магазинът си запазва правото на отказ от изпълнение на поръчката, за което в рамките на 14 календарни дни е длъжен да уведоми клиента.


ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Предоставянето на всякакви ваши лични данни е доброволно. Те няма да бъдат предоставяни на трети лица, с изключение на тези, които са нужни на куриерската фирма, за да бъде извършена доставката. Личните Ви данни няма да бъдат използвани за реклама, няма да получавате непоискани търговски и рекламни съобщения от нас.ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

Тези правила описват как онлайн магазинът използва Cookies (бисквитките) и подобни на тях файлове и технологии в своя уебсайт, в смисъл на бисквитки (cookies) и други подобни технологии като например пискелни тагове (pixel tags), уеб маяци (web beacons), ясни clear GIF-ове (clear GIFs) съгласно директивата на ЕС относно поверителността на електронните комуникации. Ако посетите нашият уебсайт и настройките на браузъра ви приемат „Cookies“, ние считаме, че приемате да използваме „Cookies“.


КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БИСКВИТКИТЕ?

Бисквитките (cookies) са малки файлове с данни, които се поставят във Вашия компютър или устройство от Вашия браузър. Бисквитките позволяват на уеб сървърите да прехвърлят данни към даден компютър или устройство за архивиране и други цели. С помощта на бисквитките даден уебсайт може да стане по-лесен за ползване. Самите бисквитки не могат сами да събират данни съхранявани на Вашия компютър или във Вашите файлове.


КАК ИЗПОЛЗВАМЕ БИСКВИТКИТЕ

Съществуват два вида бисквитки: сесийни (“session”) и постоянни (“persistent”). Сесийните бисквитки са временни бисквитки, които съществуват само докато не затворите браузъра. Постоянните бисквитки остават на Вашия твърд диск или устройство докато не ги изтриете или докато не им изтече продължителността на живота. И сесийните и постоянните бисквитки може да бъдат използвани във връзка с този Уебсайт. Тези бисквитки се използват за обезпечаване на сигурността, за улесняване на навигацията, за по-ефикасно представяне на информация на екрана и за да можем да Ви предоставим по-добро обслужване чрез по-персонализирана информация.


КАК ДА ИЗКЛЮЧИТЕ БИСКВИТКИТЕ?

Всички съвременни браузъри Ви позволяват да променяте настройките за бисквитки. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню Опции или Предпочитания на вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, следните линкове могат да Ви помогнат или можете да използвате бутона Помощ от менютата на Вашия браузър за повече детайли:


ИЗПОЛЗВА ЛИ Онлайн магазинът, бисквитки КОИТО СЪДЪРЖАТ ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ?

Не, бисвкитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни.


Повече информация

Повече информация за това как бизнесът използва бисквитките е налична на: http://www.allaboutcookies.org/
Последна промяна на общите условия: 19.04.2023 г.